Available courses

Nasz mózg w odróżnieniu od torby na zakupy ma nieograniczoną pojemność i możemy do niego „zapakować” dowolną ilość wiedzy i sprawności. Niestety, wykorzystujemy na ogół tylko niewielki procent jego możliwości. Dowiedz się, jak zwiększyć potencjał mózgu, by lepiej wykorzystywać ten wspaniały dar, który decyduje o jakości naszego człowieczeństwa.

Wychowawcy potrzebują narzędzia do opisu zachowań uczniów w taki sposób, aby móc na jego podstawie przygotować odpowiedni program profilaktyczny lub terapeutyczny (lub wspomagający rozwój przy braku zidentyfikowanych deficytów), a jednocześnie ów opis był punktem wyjścia do włączenia w proces wspierania ucznia zarówno jego rodziców, rówieśników, jak i innych nauczycieli.W odpowiedzi na wyżej opisane problemy w zakresie kompleksowego i zrównoważonego wspierania rozwoju ucznia klas IV–VI autorzy niniejszej monografii opracowali założenia pakietu diagnostycznego TROS-KA oraz materiałów postdiagnostycznych umożliwiających pracę z uczniami w obszarach wymagających takiego wsparcia (na podstawie diagnozy).