Regulamin sprzedaży plików cyfrowych

§1. Sposób składania zamówienia
1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka lub pliku.
2. W przypadku zakupu ebooka lub pliku, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Sklepie Internetowym oraz w przypadku płatności elektronicznej na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.
3. Na stronie produktowej każdego ebooka lub pliku. Sklep Internetowy zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
4. Każdy ebook lub plik zakupiony w Sklepie Internetowym można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
5. W przypadku zamówienia jednocześnie ebooka/ów i/lub pliku/ów i produktów innego rodzaju zamówienie będzie można opłacić tylko przez płatności elektroniczne.
§2. Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienie zawierające ebooki lub pliki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
1. potwierdzenie otrzymania płatności;
2. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub pliku.
3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie. Sklep Internetowy dokona zwrotu wpłaconych środków.
§3. Odstąpienie od umowy
1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
§4. Zasady korzystania z ebooków i plików
1. Zakupione i opłacone ebooki i pliki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym w zakładce „Moje Konto”, w części „Moje pliki do pobrania”.
2. Dla klientów dokonających zakup plików elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.
3. W celu pobrania ebooka lub pliku należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
4. W przypadku ebooka lub pliku składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.
5. Zaleca się zapisywanie ebooków i pliku na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w Księgarni Internetowej, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
6. Wszystkie ebooki i pliki oferowane przez Sklep Internetowy są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
7. Klient ma prawo korzystać z ebooków i plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
1. rozpowszechniania ebooków i plików lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
2. utrwalania lub zwielokrotniania ebooków i plików w celu ich rozpowszechniania;
3. komercyjnego wykorzystywania ebooków i plików w jakikolwiek sposób.
9. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków i plików w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
§5. Reklamacje
1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego , w szczególności w przypadku, gdy:
1. zakupiony ebook lub plik okaże się uszkodzony;
2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub plik nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
§6. Postanowienia końcowe
1. W przypadku sprzeczności z regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.